Ανανέωση της ιστοσελίδας του Αστικού Δικονομικού Δικαίου!

| 1 Comment | 0 TrackBacks
Σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μορφή της ιστοσελίδας του αστικού δικονομικού δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ. Ελπίζω η νέα μορφή να ανταποκρίνεται τόσο στα αισθητικά όσο και στα ποιοτικά κριτήρια των επισκεπτών. Είμαστε, όπως πάντα, ανοικτοί σε σχόλια και προτάσεις για να γίνουμε καλύτεροι. 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.duth-civpro.net/blog/mt-tb.cgi/10

1 Comment

nice post, I can see your point, something different from other guy's, please keep updating. May I ask you write a review for cell phones for sale

Leave a comment

Recent Entries

Ανανέωση της ιστοσελίδας του Αστικού Δικονομικού Δικαίου!
Σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μορφή της ιστοσελίδας του αστικού δικονομικού δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ. Ελπίζω η νέα μορφή…
Εργασία στο μάθημα της Πολιτικής Δικονομίας ΙΙΙ
Όσοι φοιτητές έχουν αναλάβει εργασία στο μάθημα της Πολιτικής Δικονομίας ΙΙΙ θα πρέπει να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση babiniotis@duth-civpro.net το…