October 2013 Archives

Παράδοση 7.11.2013

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου θα γίνει την Πέμπτη, 7.11.2013, κατά τις ώρες του προγράμματος.
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε τις τροποποιήσεις του Νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Παράδοση 24.10.2013

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου θα γίνει την Πέμπτη, 24.10.2013 κατά τις ώρες του προγράμματος (1 μμ. - 4 μμ).
Παρακαλώ να έχετε μαζί σας Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και Αστικό Κώδικα. 

Εντωμεταξύ...

| 0 TrackBacks
Στην Βιέννη διεξήχθη στις 18 και 19.10.2013 το πρώτο ερευνητικό εργαστήρι (Exploratory Worskshop) με θέμα: "Από τις διεθνείς αρχές στους ευρωπαϊκούς κανόνες πολιτικής δικονομίας".
Το τι συζητήθηκε μπορείτε να βρείτε εδώ
Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε την Πράσινη Βίβλο για την Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών. 
Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε την σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης

| 0 TrackBacks
stockholm.jpegΚάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το "Πρόγραμμα της Στοκχόλμης" που καθορίζει το πλαίσιο που κινείται η ΕΕ για την περίοδο 2010-2014 στους τομείς Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. 
Από την άποψη του δικονομικού ευρωπαϊκού δικαίου ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης εκτελεστότητας δικαστικής απόφασης, με τον Νέο Κανονισμό 1215/2012, που θα ισχύσει από 10.1.2015.

5η Επιστημονική Διημερίδα Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α.

| 0 TrackBacks
ενδιαατα.png
Η Ένωση Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Αστικής Ευθύνης Τροχαίων Ατυχημάτων διοργανώνει την 5η Επιστημονική Διημερίδα της στην Πορταριά του Πηλίου στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013
Το πρόγραμμα της Διημερίδας μπορείτε να βρείτε εδώ

Από το Πανεπιστήμιό μας θα συμμετάσχουν οι Αναπλ. Καθηγητής Π. Κολοτούρος και Επ. Καθηγητής Σ. Τσαντίνης με τις εισηγήσεις αντίστοιχα:

"Αναιρετικός έλεγχος των αποφάσεων που εκδίδονται κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 681α ΚΠολΔ"

και  

"Οι κατ' άρθρο 236 ΚΠολΔ δυνατότητες του Δικαστηρίου - θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα".

Την μελέτη του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού κ. Απ. Γεωργιάδη, Το ιδιωτικό δίκαιο στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, ΕλλΔνη 2003, 1 επ., στην οποία αναφέρθηκα στην παράδοση της 10.10.2013, θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.
Ευχαριστώ θερμά και από την θέση αυτή τον Σεβαστό μου Δάσκαλο για την άδειά του να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα η μελέτη του.

Υλικό για την παράδοση της 10.10.2013

| 0 TrackBacks
diaplastikes.png
Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την παράδοση, όποιος θέλει μπορεί να μελετήσει περαιτέρω:

(α) την μονογραφία του Καθηγητού του Πανεπιστημίου μας Παναγιώτη Καργάδου (1932-2008): 
Το πρόβλημα των "διαπλαστικών" αγωγών και αποφάσεων (1975). 

(β) την διδακτορική διατριβή του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού Γεωργίου Μητσοπούλου (1912-2013):
Η αναγνωριστική αγωγή (1947) 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.jpg

Περαιτέρω υλικό μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Στην φωτογραφία δεξιά: Γ. Μητσόπουλος

Schweizer, Kognitive Taeuschungen vor Gericht

| 0 TrackBacks
mark_schweizer.png

Στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα http://www.decisions.ch/dissertation.html, μπορείτε να βρείτε δημοσιευμένη -και μάλιστα δωρεάν- την βραβευμένη διδακτορική διατριβή του Ελβετού Mark Schweizer, «Kognitive Taeuschungen vor Gericht» (2005), δηλαδή «Γνωσιακές πλάνες ενώπιον του Δικαστηρίου».

Στο πρώτο μέρος του έργου ο Schweizer αναφέρεται στο ρεύμα του αμερικανικού νομικού ρεαλισμού, στην οικονομική ανάλυση του δικαίου και στην υποδοχή της ψυχολογικής έρευνας από την νομική επιστήμη. Στο ειδικό μέρος του βιβλίου ο συγγραφέας αναλύει, βάσει εμπειρικών μελετών, την επιρροή που έχουν δέκα γνωσιακές πλάνες στις αποφάσεις των δικαστηρίων, ποινικών και αστικών. Πλάνες που αναλύει ο συγγραφέας είναι -μεταξύ άλλων- το «φαινόμενο αγκύρωσης», το «φαινόμενο του παράλειψης», το «σφάλμα επιβεβαίωσης», η παραθεώρηση της αναγωγής στον μέσο όρο, η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων και υπερεμπιστοσύνη του αποφασίζοντος στον εαυτό του. 

Sunstein.jpg

Όποιος ενδιαφέρεται γενικότερα για τον σχετικά νέο ερευνητικό κλάδο της Συμπεριφορικής Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου (Behavioral Law and Economics), μπορεί να ξεκινήσει από το ομώνυμο βιβλίο του Cass Sunstein (επιμ.), περισσότερες πληροφορίες για το οποίο μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Επόμενες παραδόσεις ΑΔΔ Ι

| 0 TrackBacks
Για τις επόμενες παραδόσεις μου θα υπάρξει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα αυτή.

ΑΔΔ 1 Συμπληρωματικό υλικό παραδόσεως 2.10.2013

| 0 TrackBacks
Σχετικά με τα ζητήματα που εξετάσαμε στην παράδοση της 2.10.2013 μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ  μια μικρή μελέτη μου, δημοσιευμένη στον Τιμητικό Τόμο του Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Μιχ. Π. Σταθόπουλου, Αθήνα  - Κομοτηνή 2010, σ. 2803 επ.

Website counter
Users Online