Η προσωρινότητα των ασφαλιστικών μέτρων

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ στους κατωτέρω συνδέσμους, θα βρείτε:


2. Το σχετικό άρθρο του Ιωάννου Πασσιά στο Νομικό Βήμα, υπό τον -κλασικό πλέον- τίτλο: Όπου το "προσωρινόν" γίνεται οριστικόν

3. Το επίσης σχετικό άρθρο του τότε Προέδρου του ΔΣΑ Ευάγγελου Γιαννόπουλου επίσης στο Νομικό Βήμα

4. Την επίσης σχετική με το θέμα πρόσφατη ΟλΑΠ 20/2015

Όλα τα ανωτέρω κείμενα σχετίζονται με το ζήτημα της προσωρινότητας των ασφαλιστικών μέτρων, ζήτημα αειθαλές και στασιαζόμενο σε νομολογία και θεωρία. 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.duth-civpro.net/blog/mt-tb.cgi/368

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ * Recent Entries

Ζητήματα δεδικασμένου
Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν θα βρείτε στους κατωτέρω συνδέσμους:Καλύπτεται η ένσταση μείωσης υπέρμετρης ποινικής ρήτρας; ΑΠ 1652/2007Ποιο είναι εντέλει το κριτήριο…
Η προσωρινότητα των ασφαλιστικών μέτρων
Κάνοντας κλικ στους κατωτέρω συνδέσμους, θα βρείτε:1. Την ΟλΑΠ 497/19782. Το σχετικό άρθρο του Ιωάννου Πασσιά στο Νομικό Βήμα,…
Site για το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο
Κατωτέρω θα βρείτε το link για την πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα για το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο που επιμελείται ο Καθ. Albert…
Website counter
Users Online