October 2017 Archives

Η αξία της γενικής αρνήσεως

| 0 TrackBacks
Ο δικαστής του Supreme Court Robert H. Jackson, παλιός γνώριμος της ιστοσελίδας μας έχει μείνει στην ιστορία, μεταξύ άλλων, για δύο ρήσεις του. Την πρώτη θα την βρείτε σε μια παλαιότερη ανάρτηση εδώ
Την δεύτερη, που σχετίζεται με την γενική άρνηση, θα την βρείτε σε μια απόφαση του Supreme Court των ΗΠΑ, κάνοντας κλικ εδώ: WATTS v. STATE OF IND.pdf (στην τέταρτη σελίδα, σημειωμένη με πορτοκαλί χρώμα).  

Νέα εδάφια στην παρ. 1 άρθρου 758 ΚΠολΔ

| 0 TrackBacks

Άρθρο 29 ν. 4491/2017

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται, επίσης, μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την οποία κρίνεται ότι η δικαστική απόφαση που δέχθηκε ή απέρριψε την αρχική αίτηση εκδόθηκε κατά παράβαση δικαιώματος που αφορά στον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της πρόληψης του εγκλήματος, της προστασίας της υγείας ή ηθικής και της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που καθίσταται οριστική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»

Ζητήματα δεδικασμένου

| 0 TrackBacks
Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν θα βρείτε στους κατωτέρω συνδέσμους:

Καλύπτεται η ένσταση μείωσης υπέρμετρης ποινικής ρήτρας; ΑΠ 1652/2007

Ποιο είναι εντέλει το κριτήριο για να διαπιστωθεί αν μη προβληθείσα ένσταση καλύπτεται; ΑΠ 178/2013 

Μελέτη μου περί της Ομοδικίας πρωτοφειλέτη και εγγυητή κ.λ.π. από τον Τιμητικό Τόμο Δωρή: Ομοδικία πρωτοφειλέτη και εγγυητή"

Bonus: Προσβολή εν μέρει οριστικών αποφάσεων με ένδικα μέσα: 513 539 553.pdf 

Website counter
Users Online