Κανονισμός 1103/2016: Διεθνής Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο δίκαιο κ.λ.π. στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε τον ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων. 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.duth-civpro.net/blog/mt-tb.cgi/373

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ * Recent Entries

Νόμος 4512/2018
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε τον ν. 4512/2018 υπό τον τίτλο: "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής…
Κανονισμός 1103/2016: Διεθνής Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο δίκαιο κ.λ.π. στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε τον ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα…
Άρθρο 42 N. 4509/2017: Εισαγωγή άρθρου 738 Α ΚΠολΔ: Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
Δια του άρθρου 42 Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/22.12.2017) εισάγεται στονΚΠολΔ άρθρο 738Α με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στον Κανονισμό…
Website counter
Users Online