"Η φωνή του Δράκου"

| 0 TrackBacks
παπαδιαμάντης.jpgΚάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε το διήγημα του Παπαδιαμάντη, "Η φωνή του Δράκου" (1904), το οποίο παρουσιάζει υψηλό (και νομικό) ενδιαφέρον. Οι συμμετασχόντες στην συνάντηση της 27. Απριλίου θα το αναγνωρίσουν. Όσοι θέλουν να εντρυφήσουν στο έργο αυτό (όπως και γενικότερα στο Παπαδιαμαντικό έργο), μπορούν να διαβάσουν το βιβλίο του Guy (Michel) Saunier, Εωσφόρος και Άβυσσος -Ο προσωπικός μύθος του Παπαδιαμάντη, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2001, και εκεί σ. 107 επ.

Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε την αναφορά στην μαρτυρία του Αλ. Βαμβέτσου στον Βιζυηνό, όπως την παραδίδουν οι Ήρκος και Στάντης Αποστολίδης στο Προλογικό Σημείωμα στο διήγημα του Βιζυηνού, Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας, εις: Γ.Μ. Βιζυηνός, Άπαντα τα Διηγήματα -Σχόλια: Ήρκου και Στάντη Ρ. Αποστολίδη, εκδόσεις: Τα Νέα Ελληνικά, Αθήνα 2013, σ. 279 επ.· η αναφορά ξεκινά στην σ. 279 στο τέλος, μετά τον εκθέτη 10. 

Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε μια παλαιότερη ανάρτηση, επίσης σχετική με τον Παπαδιαμάντη.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.duth-civpro.net/blog/mt-tb.cgi/375

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ * Recent Entries

ΕΣΔΙ 25. Σειρά - Εισαγγελικές αρμοδιότητες στην Πολιτική Δίκη
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε υλικό προς συζήτηση.-Ως προς το ζήτημα της αλλαγής επωνύμου, πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική είναι η…
"Η φωνή του Δράκου"
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε το διήγημα του Παπαδιαμάντη, "Η φωνή του Δράκου" (1904), το οποίο παρουσιάζει υψηλό (και νομικό)…
Νόμος 4512/2018
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε τον ν. 4512/2018 υπό τον τίτλο: "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής…
Website counter
Users Online