Recently in Αστ. Δικ. Δίκαιο I Category

Η αξία της γενικής αρνήσεως

| 0 TrackBacks
Ο δικαστής του Supreme Court Robert H. Jackson, παλιός γνώριμος της ιστοσελίδας μας έχει μείνει στην ιστορία, μεταξύ άλλων, για δύο ρήσεις του. Την πρώτη θα την βρείτε σε μια παλαιότερη ανάρτηση εδώ
Την δεύτερη, που σχετίζεται με την γενική άρνηση, θα την βρείτε σε μια απόφαση του Supreme Court των ΗΠΑ, κάνοντας κλικ εδώ: WATTS v. STATE OF IND.pdf (στην τέταρτη σελίδα, σημειωμένη με πορτοκαλί χρώμα).  

Calavros4Ed.jpg

Κυκλοφόρησε η 4η έκδοση της Πολιτικής Δικονομίας (Γενικό Μέρος) του Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Κωνσταντίνου Καλαβρού

Πρόκειται για το πρώτο έργο στο οποίο αναλύεται η διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, δηλαδή το Δεύτερο Βιβλίο του ΚΠολΔ, και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 208-334 και 466-494, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4335/2015, ο οποίος κυριολεκτικά άλλαξε τη φυσιογνωμία του ΚΠολΔ. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως είναι λ.χ. και η διαθεσιμότητα κατάλληλου αριθμού δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρώτη εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ δίδοντας τις αναγκαίες νομολογιακές λύσεις. Η τακτική διαδικασία παρουσιάζει πολλά κενά, την πλήρωση των οποίων θα πρέπει να αναλάβει η νομολογία, με αρωγό, πάντοτε, τη θεωρία. Εδώ εξετάζονται όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν και προτείνονται διέξοδοι σε όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι δικαστές και οι δικηγόροι κατά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στην πράξη

Κ. Καλαβρός, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

| 0 TrackBacks
CalavrosKPolD.jpgΣτην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται ο νέος ΚΠολΔ, ο οποίος εφαρμόζεται από 1.1.2016.Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζει αρκετές καινοτομίες και πολλές νέες διατάξεις. Οι βασικές του επεμβάσεις εντοπίζονται, ωστόσο, στη πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη της τακτικής διαδικασίας, στις ειδικές διαδικασίες και στην αναγκαστική εκτέλεση, οι οποίες αναλύονται στο εισαγωγικό σημείωμα. Επιπλέον στο κείμενο επισημαίνονται οι τροποποιήσεις του νέου νόμου, ενώ περιλαμβάνεται αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.


Delikostopoulos.jpg

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) η μονογραφία του Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιωάννη Δεληκωστόπουλου, 

 

Η αναζήτηση της αλήθειας στην πολιτική δίκη

Δικονομικοί μηχανισμοί και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ.

 

Στην μονογραφία εξετάζονται συνολικά οι δικονομικοί μηχανισμοί ανεύρεσης της αλήθειας στην πολιτική δίκη. Aναλύονται τα ζητήματα της εμμάρτυρης απόδειξης, του βάρους απόδειξης, των ιατρικών εξετάσεων με τη μέθοδο DNA, της συντηρητικής απόδειξης, της επίδειξης εγγράφων, της δυνατότητας προσβολής ενός εγγράφου ως πλαστού, της λογοδοσίας, της αναψηλάφησης λόγω της χρήσης ψευδών αποδεικτικών μέσων και λόγω της ανεύρεσης νέου κρίσιμου εγγράφου, των αποδεικτικών συμβάσεων, της κατάχρησης δικαιώματος και του καθήκοντος αληθείας, τέλος, της τριτανακοπής λόγω κοινού δόλου ή συμπαιγνίας των διαδίκων. Γι' αυτά τα θέματα, επιχειρείται η δογματική αποτίμησή τους, αλλά και η αξιολόγηση του πώς λειτουργούν εν τοις πράγμασι στην έννομη σχέση που είναι η δίκη.

Παράδοση ΑΔΔ Ι της 13.1.2016

CaRuffGram.JPG
Εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά με Υγεία! 

Η επόμενη, επαναληπτική, παράδοσή μου θα γίνει την


Για να προετοιμαστείτε μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε την άσκηση που θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.
Κάνοντας κλικ εδώ εδώ, θα βρείτε σχετική μελέτη του Καθ. κ. Κ. Καλαβρού. 

Πρόσθετο υλικό θα βρείτε εδώ.

Παράδοση ΑΔΔ Ι της 16.12.2015 (1.00 - 4.00 μ.μ.)

| 0 TrackBacks
Kalanta.png
Ως προετοιμασία για την επόμενη   (Χριστουγεννιάτικη) παράδοση της 16.12.2015 μπορείτε να μελετήσετε την άσκηση που θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Το κείμενο του Schlosser  σε ελληνική μετάφραση θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ Schlosser.docx

Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα του Καθηγητού Peter Schlosser

Συμπληρωματικό υλικό για την παράδοση της 09.12.2015

| 0 TrackBacks
Cairo_Egypt.jpgΣυμπληρωματικό υλικό για την παράδοση της 09.12.2015 θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:


(στην σελ. 12 επ. της ΕφΑθ 1162/1969 απαριθμούνται οι κινηματογράφοι σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος κατά την δεκαετία του 1960)  

Δεξιά: Οι πυραμίδες (όπως φαίνονταν από το εργαστήριο του Μ. Σκόρδου)

Υποσημειώσεις:

*Τα έργα του ισπανού ζωγράφου Francisco de Goya μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.franciscodegoya.net

**Μια σύντομη παρουσίαση του παραδόξου του Επιμενίδη και των σχετικών θεωριών (περί μεταγλώσσας κ.λ.π.) μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://plato.stanford.edu/entries/liar-paradox/  

Παράδοση ΑΔΔ Ι της 9.12.2015

| 0 TrackBacks
FromTheTerrace.jpgΓια προετοιμασία για την επόμενη παράδοση μπορείτε να κατεβάσετε την πρακτική άσκηση που θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Μικρό κουίζ: Αναγνωρίστε τουλάχιστον δύο από τα τρία πρόσωπα στην φωτογραφία που συνοδεύει την πρακτική άσκηση.  

Παραδόσεις Σ. Τσαντίνη: 9 και 16.12

| 0 TrackBacks
Micro2.png
Οι επόμενες παραδόσεις μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι θα λάβουν χώρα στις ώρες του προγράμματος (1-4 μ.μ.) στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Τετάρτη, 9.12.2015 και 
Τετάρτη, 16.12.2015 

 
Οι παραδόσεις για τις άλλες ημέρες (κατά το πρόγραμμα) ανακοινώνονται στον Τομέα και διαδικτυακά. 

Όσοι δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν αντίτυπο της πρακτικής άσκησης που εξετάσαμε στην παράδοση της 2.12., μπορούν να το κατεβάσουν κάνοντας κλικ εδώ. Την σχετική και πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Jahr , θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Υποσημειώσεις παράδοσης 4.11.2015

| 0 TrackBacks
derrida_jacques.jpg1. Όσα ανέφερα στην παράδοση της 4.11.2015 περί των "δυαδικών αντιθέσεων" (σε λεκτικά διλήμματα) και της "βίαιης ιεραρχίας" που επιβάλλει ο ένας όρος της αντίθεσης στον άλλον (ιεραρχία εμφανής από τον τρόπο που τίθεται η αντίθεση), σύμφωνα με την θεωρία της αποδόμησης (κατά Derrida) μπορεί να τα βρει κανείς εις: Derrida, Positions (πρωτότυπο στα γαλλικά, 1972· στα ελληνικά: "Θέσεις", μετάφραση Τάσου Μπέτζελου, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2006) και εκεί στην συνέντευξη του συγγραφέα στους Houbedine και Scarpetta (σελ. 63-64 επ. στην ελληνική μετάφραση). Στην φωτογραφία αριστερά ο Jacques Derrida.

330px-Oskar_von_Buelow.jpg2. Στην φωτογραφία δεξιά ο Oskar von Buelow, το έργο του οποίου "Η διδασκαλία περί δικονομικών ενστάσεων και οι διαδικαστικές προϋποθέσεις" ("Die Lehre von den Processeinreden und die Processvoraussetzungen"), 1868, θεμελίωσε την έννοια των διαδικαστικών προϋποθέσεων για την σύγχρονη δικονομική επιστήμη. 

Στέφαν Τσβάιχ: Μονταίνιος

| 0 TrackBacks
ZWEIG-MONTAINIOS.jpgΚυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ το δοκιμιακό βιογραφικό έργο του 

Stefan Zweig
Μονταίνιος

Το έργο μετέφρασε η κ. Μαρία Αγγελίδου. Το επίμετρο έγραψε ο Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Παναγιώτης Τσούκας, ο οποίος επιμελήθηκε και τρεις πολύτιμους βιβλιογραφικούς πίνακες.

Ο Michel de Montaigne (Μονταίνιος, κατά την απόδοση στα ελληνικά του ονόματός του, 1533-1592) έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Μπορντώ.  Είχε σπουδάσει νομικά, άσκησε δε και δικαστικά καθήκοντα. Έτσι το έργο του  (Τα δοκίμια) είναι διάσπαρτο με σκέψεις για τον νόμο, την ερμηνεία του αλλά και για τα νομικά επαγγέλματα (λ.χ. το δοκίμιο "Περί εμπειρίας" - "De l'experience", Essais, Livre III, chap. XIII). 

Τα δοκίμια του Montaigne έχουν μεταφραστεί (στην πληρότητά τους) στα ελληνικά από τον Φ. Δρακονταειδή (τρεις τόμοι, εκδ. Εστίας). 

Και ένα μικρό κουιζ, γα όσους παρακολούθησαν την παράδοση της 04.11.2015: 

Τι σχέση έχει ο Μονταίνιος με την νομιμοποίηση;

Η απάντηση στην επόμενη παράδοση! 
Ο νικητής θα κερδίσει το εικονιζόμενο βιβλίο ως και τον α' τόμο των "Δοκιμίων", προσφορά του Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και φίλου της Σχολής μας, κ. Παναγιώτη Τσούκα.

Επόμενη παράδοση Σ. Τσαντίνη: 4.11.2015

| 0 TrackBacks
Derrida.jpg
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα 

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι 

θα γίνει την 

Τετάρτη, 4.11.2015 

κατά τις ώρες του προγράμματος

13.00-16.00


Στην προηγούμενη παράδοση, αναφέρθηκα στον Derrida και στην θεωρία της αποδόμησης όπως επίσης και στην -κατά Derrida- σχέση της βίας με το δίκαιο. Για όποιον ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στα ζητήματα αυτά, ενημερώνω ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα και στα ελληνικά το έργο του Jacques Derrida, "Ισχύς Νόμου", σε μετάφραση - σημειώσεις και επίμετρο Βαγγέλη Μπιτσιώρη (εκδόσεις Πατάκη). 

Αντιγράφω από το οπισθόφυλλο του βιβλίου: 
"Η Ισχύς νόμου έχει την ισχύ μιας επιτομής της ντερριντιανής φιλοσοφίας του δικαίου. Πραγματεύεται τη σχέση της αποδόμησης με τη δικαιοσύνη, προβαίνοντας στη θεμελιακή διάκριση αλλά και διασύνδεση της δικαιοσύνης και του δικαίου, θεωρώντας την πρώτη ως μη αποδομήσιμη και το δεύτερο ως αποδομήσιμο. O Derrida αποδομεί το κείμενο του Walter Benjamin «Προς την κριτική της βίας», αναδεικνύοντας την εγγενή σχέση της βίας με το δίκαιο, και επομένως με την αυθεντία, την εξουσία, την κυριαρχία και δη την κρατικο-εθνική. Συνδετικός κρίκος των δύο κειμένων είναι η διάκριση μεταξύ δικαιοσύνης και δικαίου, η οποία συνδέει αλλά και διαχωρίζει ριζικά τις θέσεις των δύο φιλοσόφων. Ο Derrida καταγγέλλει τον Benjamin επειδή επαγγέλλεται την πλήρη κατάλυση του δικαίου εν ονόματι της δικαιοσύνης. Η κριτική του αφορά την κρίση του κοινοβουλευτισμού, την αστυνόμευση, τον πόλεμο και την ειρήνη, την επανάσταση, τη μεσσιανικότητα, το Άουσβιτς".
Winter is coming.jpgΣτην ιστοσελίδα αυτή θα βρίσκετε πληροφορίες και εποπτικό υλικό για τις παραδόσεις μου στα μαθήματα 

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι 
(5. Εξαμήνου)
και
Μεθοδολογία Δικαίου 
(1. Εξαμήνου). 

Πρόγραμμα Εισηγήσεων Εν. Ελλ. Δικονομολόγων

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των Εισηγήσεων της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Markoulakis, Die Betroffenheit Dritter von der Rechtskraft

| 0 TrackBacks
Markoulakis.jpgΚυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Carl Heymanns η πολύ καλή διδακτορική διατριβή (Πανεπιστήμιο Κολωνίας) του Μιχαήλ Μαρκουλάκη με τίτλο: "Die Betroffenheit Dritter von der Rechtskraft" ("Η επιρροή του δεδικασμένου σε τρίτους"). 

Στην διατριβή αναλύεται ιδιαίτερα η έννοια της ανακλαστικής ενέργειας (Reflexwirkung) του δεδικασμένου. Με την βοήθεια αυτής της έννοιας δίνεται πειστική λύση σε σειρά προβλημάτων. 
Η μελέτη είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Στέλιου Κουσούλη. 

Πληροφορίες για τις εργασίες

| 0 TrackBacks
Η προθεσμία για την παράδοση εργασιών στα θέματα που έχω προτείνει (τα θέματα μπορείτε να βρείτε εδώ) παρατείνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου 2014, ώστε όσοι θέλουν να ασχοληθούν να έχουν χρόνο και μετά τις εξετάσεις. 

Υλικό για περαιτέρω μελέτη

| 0 TrackBacks
Thumbnail image for INaosAnalipseosVrilission.jpgΣε συνέχεια των όσων είπαμε στην παράδοση της 15.01.2014, σας παραπέμπω στην μελέτη του Καθηγητού Κ. Καλαβρού, Προδικαστικό ζήτημα κατ' ένσταση, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2007, σ. 385 επ. 
Επίσης, κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε προς μελέτη την ΟλΑΠ 902/1982, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα ομοδικίας και δεδικασμένου. Τα κλειδία για την κατανόηση της απόφασης είναι δύο: 1. Η προσεκτική κατανόηση του διαδικαστικού ιστορικού της υπόθεσης (πώς ακριβώς είχε διαμορφωθεί η δικονομική κατάσταση και γιατί ήταν σημαντική η κρίση περί του είδους της ομοδικίας). 2. Η σκέψη στην οποία η Ολομέλεια θεμελιώνει την δυνατότητα εκδόσεως αντιθέτων αποφάσεων "έναντι εκάστου των εναγομένων" ως προς το κληρονομικό τους δικαίωμα "κατά την επί της διαθήκης θεμελίωσίν του" (έχω κιτρινίσει το σχετικό χωρίο). Μαζί με την απόφαση θα βρείτε και την αγόρευση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Κων/νου Φαφούτη.
Στην φωτογραφία: Ο (απλός ομόδικος) Ιερός Ναός Αναλήψεως Βριλησσίων.

Επαναληπτική παράδοση στο ΑΔΔ Ι: 15.01.2014

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι θα είναι επαναληπτική και θα γίνει την ερχόμενη 
Τετάρτη, 15.01.2014 
στις ώρες του προγράμματος: 
1.00 - 4.00 μ.μ.

Υλικό για την παράδοση ΑΔΔ Ι της 8.1.14

| 0 TrackBacks
Εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά, Υγεία και Καλή Πρόοδο!

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε υλικό για την επόμενη παράδοση στο μάθημα 

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι
που θα γίνει την 
Τετάρτη, 8.1.2014 
στις ώρες του προγράμματος (1 - 4 μ.μ.). 
Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του Λέκτορα κ. Βασ. Χατζηιωάννου για την Δικαιοδοσία και την Αρμοδιότητα

Website counter
Users Online