Recently in Αστ. Δικ. Δίκαιο II Category

Παράδοση ΑΔΔ ΙΙ της 11.05.2016

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ θα γίνει την 

Τετάρτη, 11.05.2016 
ώρες 1-4 μ.μ.

Παράδοση ΑΔΔ ΙΙ 20.04.2016

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου θα γίνει την ερχόμενη 


Τετάρτη, 20.04.2016
ώρα 1-4 μ.μ.

Calavros4Ed.jpg

Κυκλοφόρησε η 4η έκδοση της Πολιτικής Δικονομίας (Γενικό Μέρος) του Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Κωνσταντίνου Καλαβρού

Πρόκειται για το πρώτο έργο στο οποίο αναλύεται η διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, δηλαδή το Δεύτερο Βιβλίο του ΚΠολΔ, και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 208-334 και 466-494, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4335/2015, ο οποίος κυριολεκτικά άλλαξε τη φυσιογνωμία του ΚΠολΔ. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όπως είναι λ.χ. και η διαθεσιμότητα κατάλληλου αριθμού δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρώτη εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ δίδοντας τις αναγκαίες νομολογιακές λύσεις. Η τακτική διαδικασία παρουσιάζει πολλά κενά, την πλήρωση των οποίων θα πρέπει να αναλάβει η νομολογία, με αρωγό, πάντοτε, τη θεωρία. Εδώ εξετάζονται όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν και προτείνονται διέξοδοι σε όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι δικαστές και οι δικηγόροι κατά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στην πράξη

Παράδοση ΑΔΔ ΙΙ της 06.04.2016

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ θα γίνει την ερχόμενη

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016
ώρες 1-4 μ.μ.


Με κλικ εδώ θα κατεβάσετε την ΟλΑΠ 49/2005, στην οποία αναφερθήκαμε.

Παράδοση ΑΔΔ ΙΙ της 30.03.2016

| 0 TrackBacks
Yoda.jpg
Η επόμενη παράδοσή μου θα γίνει την ερχόμενη


Τετάρτη, 30.03.2016
ώρες 1-4 μ.μ.

Παράδοση ΑΔΔ ΙΙ της 23.03.2016

| 0 TrackBacks
Twelve-Tables.jpg
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα ΑΔΔ ΙΙ θα γίνει την ερχόμενη 


Τετάρτη, 23.03.2016
ώρες 1-4 μ.μ.

Παράδοση 16.03.2016

| 0 TrackBacks
KITE.jpgΗ επόμενη παράδοσή μου (Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ) θα γίνει την ερχόμενη

 
Τετάρτη, 16.03.2016 

ώρες 1-4 μ.μ.

Το υλικό που διανεμήθηκε  θα το βρείτε κάνοντας:

Κ. Καλαβρός, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

| 0 TrackBacks
CalavrosKPolD.jpgΣτην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται ο νέος ΚΠολΔ, ο οποίος εφαρμόζεται από 1.1.2016.Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζει αρκετές καινοτομίες και πολλές νέες διατάξεις. Οι βασικές του επεμβάσεις εντοπίζονται, ωστόσο, στη πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη της τακτικής διαδικασίας, στις ειδικές διαδικασίες και στην αναγκαστική εκτέλεση, οι οποίες αναλύονται στο εισαγωγικό σημείωμα. Επιπλέον στο κείμενο επισημαίνονται οι τροποποιήσεις του νέου νόμου, ενώ περιλαμβάνεται αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.


Παράδοση 09.03.2016

| 0 TrackBacks
EPIMELITES.jpgΗ επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ (Γενικό Μέρος Αναγκαστικής Εκτέλεσης) θα γίνει την ερχόμενη 

Τετάρτη, 9. Μαρτίου 2016 
ώρες 1 - 4 μ.μ.
Παραπλεύρως, το σήμα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Παράδοση Τετάρτης, 21.05.2014

| 0 TrackBacks
modestinus.jpgΑριστερά εικονίζεται ο Ρωμαίος Νομοδιδάσκαλος Μοδεστίνος, από τον οποίο προέρχεται ο κλασικός ορισμός του γάμου: "Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio" (Dig.23.2.1), ορισμός που αναφέρεται (στα ελληνικά) και στην ΠολΠρωτΡόδου 115/2009, την οποία συζητήσαμε στην παράδοση. 

Αναβολή παραδόσης 7.5.2014

| 0 TrackBacks
Λόγω των φοιτητικών εκλογών αναβάλλεται η παράδοση ΑΔΔ ΙΙ της Τετάρτης 7.5.2014. 

Επόμενη Παράδοση Σ. Τσαντίνη (ΑΔΔ ΙΙ)

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ, θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 30.04.2014
ώρες 1 - 4 μ.μ.

Παράδοση Τετάρτης 02.04.2014

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ θα γίνει κανονικά την ερχόμενη 
Τετάρτη, 02.04.2014 
κατά τις ώρες του προγράμματος, δηλαδή:
1.00-4.00 μ.μ.

Ανακοίνωση

| 0 TrackBacks
Λόγω ασθενείας δεν θα γίνει η παράδοσή μου της 26.03.2014. Θα την αναπληρώσουμε (Θεού θέλοντος...) την ερχόμενη εβδομάδα.

Παράδοση Τρίτης, 18.03.2014

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου θα γίνει την ερχόμενη
 
Τρίτη, 18.03.2014
ώρες: 1-5 μ.μ.

Τις πρώτες τρεις διδακτικές ώρες θα προχωρήσουμε στην ύλη των Ειδικών Διαδικασιών (με αναφορά και στο Νέο Σχέδιο ΚΠολΔ). Την 4η διδακτική ώρα θα συνεχίσουμε με Μεθοδολογία Δικαίου
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε μια ενδιαφέρουσα απόφαση του Αρείου Πάγου (905/2005) με σχολιασμό για τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν.

Παράδοση 27.02.2014

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ θα γίνει την 
Πέμπτη, 27.02.2014
ώρες: 1.00 - 4.00 μ.μ.

Παράδοση 19.02.2014 - Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ

| 0 TrackBacks
Η πρώτη παράδοσή μου για το εαρινό εξάμηνο στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ (Ειδικές διαδικασίες, Ασφαλιστικά Μέτρα, Εκούσια δικαιοδοσία, Διαιτησία και Γενικό Μέρος Αναγκαστικής Εκτέλεσης), θα γίνει την
Τετάρτη, 19.02.2014 
κατά τις ώρες του Προγράμματος: 
1.00 - 4.00 μ.μ.

Νέα βιβλία δικονομικού ενδιαφέροντος

| 0 TrackBacks
Κυκλοφόρησαν οι δύο πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες: 

papatheodorou.jpg
1. Πρόσθετοι Αναιρετικοί Λόγοι κατά τον ΚΠολΔ, του Επίτιμου Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Αντωνίου Παπαθεοδώρου

giannopoulos.jpg
2. Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και της τιμής πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό του Λέκτορα του Πανεπιστημίου μας Παναγιώτη Γιαννόπουλου 

Υλικό παραδόσεων 4.12.2013 και 11.12.2013

| 0 TrackBacks
Andrea Caracortada.jpg
Κάνοντας κλικ  εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα πρακτικά ζητήματα που εξετάσαμε στην παράδοση της 4.12.2013.

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ζήτημα που εξετάσαμε στην παράδοση της 11.12.2013.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο του Ν. 4055/2012 για την δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής, που περιέχει σημαντικές αλλαγές στον ΚΠολΔ και στον ΑΚ.   Kάντε κλικ εδώ.

Website counter
Users Online