Recently in Αστ. Δικ. Δίκαιο III Category

Νόμος 4512/2018

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε τον ν. 4512/2018 υπό τον τίτλο: "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις". 

Ο ν. 4512/2018 περιλαμβάνει αρκετές τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ. 

Νέα εδάφια στην παρ. 1 άρθρου 758 ΚΠολΔ

| 0 TrackBacks

Άρθρο 29 ν. 4491/2017

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται, επίσης, μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την οποία κρίνεται ότι η δικαστική απόφαση που δέχθηκε ή απέρριψε την αρχική αίτηση εκδόθηκε κατά παράβαση δικαιώματος που αφορά στον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της πρόληψης του εγκλήματος, της προστασίας της υγείας ή ηθικής και της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που καθίσταται οριστική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»

Η προσωρινότητα των ασφαλιστικών μέτρων

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ στους κατωτέρω συνδέσμους, θα βρείτε:


2. Το σχετικό άρθρο του Ιωάννου Πασσιά στο Νομικό Βήμα, υπό τον -κλασικό πλέον- τίτλο: Όπου το "προσωρινόν" γίνεται οριστικόν

3. Το επίσης σχετικό άρθρο του τότε Προέδρου του ΔΣΑ Ευάγγελου Γιαννόπουλου επίσης στο Νομικό Βήμα

4. Την επίσης σχετική με το θέμα πρόσφατη ΟλΑΠ 20/2015

Όλα τα ανωτέρω κείμενα σχετίζονται με το ζήτημα της προσωρινότητας των ασφαλιστικών μέτρων, ζήτημα αειθαλές και στασιαζόμενο σε νομολογία και θεωρία. 

Αναστολή εκτέλεσης μετά τον Ν. 4335/2015

| 0 TrackBacks
-Κάνοντας κλικ εδώ, θα βρείτε την ενδιαφέρουσα απόφαση του Α2 Τμήματος (σε Συμβούλιο) του ΑΠ 11/2017 με παρατηρήσεις Β. Χατζηιωάννου (ΝοΒ 2017, 657 επ.).  

-Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε σχετική δική μου μελέτη (ΝοΒ 2017, 18 επ.).

Επόμενη παράδοση ΑΔΔ ΙΙΙ

| 0 TrackBacks
Όπως ήδη έγινε γνωστό, το ακαδημαϊκό έργο ανεστάλη μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, 11.01.2017, λόγω των καιρικών συνθηκών. 
Ως εκ τούτου η παράδοση αναβάλλεται
Για την επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά, Υγεία και Κάθε Καλό!

Επόμενη παράδοση ΑΔΔ ΙΙΙ: Τρίτη, 06.12.2016

| 0 TrackBacks
Anastasia.jpgΗ επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ θα γίνει την ερχόμενη 

Τρίτη, 06.12.2016

ώρες 3-6 μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ (3-6 αντί 1-4 μ.μ.), ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Κ. ΧΕΛΗΔΟΝΗ

Αριστερά: Η Μεγάλη Δούκισσα Αναστασία της Ρωσίας (1901-1918;)


Κάνοντας κλικ εδώ, θα κατεβάσετε την σχετική απόφαση του Γερμανικού Ακυρωτικού (BGH), στην οποία αναφερθήκαμε στην προηγούμενη παράδοση.

Επόμενη παράδοση ΑΔΔ ΙΙΙ: Τετάρτη, 30.11.2016

| 0 TrackBacks
paradosi.jpgΗ επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ θα γίνει την 

Τετάρτη, 30.11.2016,
ώρες 1.00-4.00 μμ

Το φύλλο με τα παραδείγματα που διανεμήθηκε σε προηγούμενη παράδοση θα το βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.


Παράδοση ΑΔΔ ΙΙΙ, 19.10.2016

| 0 TrackBacks
William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_The_Remorse_of_Orestes_(1862).jpg
Η επόμενη παράδοσή μου στο 
μάθημα 
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ 
(7ο εξάμηνο) 

θα γίνει την 

Τετάρτη, 19.10.2016 

1:00 μμ - 4:00 μμ


Παραπλεύρως: ο "Ορέστης καταδιωκόμενος από τις Ερινύες" (προ της δίκης του ενώπιον του Αρείου Πάγου). 
Πίνακας του Γάλλου William Adolphe Bouguereau (1825-1905), Chrysler Museum of Art, Norfolk Virginia.Κ. Καλαβρός, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

| 0 TrackBacks
CalavrosKPolD.jpgΣτην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται ο νέος ΚΠολΔ, ο οποίος εφαρμόζεται από 1.1.2016.Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παρουσιάζει αρκετές καινοτομίες και πολλές νέες διατάξεις. Οι βασικές του επεμβάσεις εντοπίζονται, ωστόσο, στη πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη της τακτικής διαδικασίας, στις ειδικές διαδικασίες και στην αναγκαστική εκτέλεση, οι οποίες αναλύονται στο εισαγωγικό σημείωμα. Επιπλέον στο κείμενο επισημαίνονται οι τροποποιήσεις του νέου νόμου, ενώ περιλαμβάνεται αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.


Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε την ομιλία του Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Αθανασίου Κουτρομάνου (δημοσιευμένη στην ΕΠολΔ 2014, 681 επ.) στους 4ετείς φοιτητές της Σχολής μας κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Επαναληπτική παράδοση 14.1.2015

| 0 TrackBacks
Καλή και Φωτισμένη Χρονιά με Υγεία!

Την Τετάρτη, 14.1.2015, στις ώρες του προγράμματος (1-4 μ.μ.) θα γίνει επαναληπτική παράδοση. 
Μέχρι τότε, 
εις το επανιδείν!

Παράδοση 10.12.2014 (ΑΔΔ ΙΙΙ)

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το πρακτικό που εξετάσαμε στην παράδοση της 10.12.2014

Παράδοση 3.12.2014 (Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ)

| 0 TrackBacks
Αλταμούρας.jpgΗ επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ, θα γίνει την ερχόμενη 
Τετάρτη, 3.12.2014
ώρες: 1.00 - 4.00 μ.μ.
Παραπλεύρως: Θαλασσογραφία (1874) του Ι. Αλταμούρα.

Παράδοση 26.11.2014

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ θα γίνει κατά το πρόγραμμα, την 

Τετάρτη, 26.11.2014
ώρες 1.00 - 4.00 μ.μ.

Παράδοση 19.11.2014

| 0 TrackBacks
Rammos.jpgΗ επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα ΑΔΔ ΙΙΙ θα γίνει την ερχόμενη

Τετάρτη, 19.11.2014
ώρες 1.00 - 4.00 μ.μ.

Βοηθητικό υλικό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα προσεχώς

Στην φωτογραφία ο Γεώργιος Ράμμος (1902-1987), Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1937 έως το 1968. Ως μέλος της Συντακτικής και της Αναθεωρητικής Επιτροπής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ήταν εισηγητής πολλών και σημαντικών κεφαλαίων του και άφησε την σφραγίδα του στην τελική επεξεργασία του Κώδικα. Έτσι, στην κοινή γνώμη των νομικών (ιδίως της εποχής της εισαγωγής του Κώδικα) ο ΚΠολΔ του 1968 ταυτίστηκε με το  όνομά του

Παράδοση 12.11.2014 - Βοηθητικό υλικό

| 0 TrackBacks
OLOM.jpgΗ επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ θα γίνει την ερχόμενη
Τετάρτη, 12.11.2014
κατά τις γνωστές ώρες του προγράμματος: 1.00-4.00 μ.μ. 

Όπως είπαμε και στην προηγούμενη παράδοση, παρακαλώ την ερχόμενη Τετάρτη να έχουμε και την οριστική σας απάντηση σχετικά με την συμμετοχή σας στην επίσκεψη στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (18.12.2014). 
Ενόψει της συνεδρίασης της Ολομέλειας, την οποία θα παρακολουθήσουμε, μπορείτε -κάνοντας κλικ στους αριθμούς παρακάτω- να κατεβάσετε τις αποφάσεις των Τμημάτων που παρέπεμψαν στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τις αντίστοιχες αιτήσεις αναιρέσεως. Είναι οι αποφάσεις: 

159/2014 (αφορά το άρθρο 4 Ν. 3127/2003)
1320/2013  και
2233/2013 (οι δύο τελευταίες αφορούν το επίδομα των 176 Ευρώ)


Παρακαλώ να τους ρίξετε μια ματιά για να τις εξετάσουμε γρηγορότερα στην παράδοση. 

Παράδοση της 5.11.2014

| 0 TrackBacks
H επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ, θα γίνει την ερχόμενη

Τετάρτη, 05.11.2014
ώρες: 1 μ.μ. - 4 μ.μ.

Παρακαλώ να φέρετε μαζί σας την φωτοτυπία που διενεμήθη στο προηγούμενο μάθημα!

Παράδοση 29.10.2014

| 0 TrackBacks
klonaris.jpg
H επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ, θα γίνει την ερχόμενη

Τετάρτη, 29.10.2014
ώρες: 1 μ.μ. - 4 μ.μ.


Θα ξεκινήσουμε να εξετάζουμε το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Βοηθητικό υλικό για την παράδοση θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ. 

Δεξιά: Χριστόδουλος Κλωνάρης (1788 - 1849), Πρώτος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Ο -εκ Δικολάβων- Δικαστής Robert H. Jackson

| 0 TrackBacks
Robert Jackson.jpg
Στην επιστημονική εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, που διεξήχθη την Πέμπτη, 16.10.2014, στην Αίθουσα Τελετών του Δ.Σ.Α., αναφέρθηκε μια ρήση του Robert H. Jackson, Δικαστή στο Supreme Court των ΗΠΑ (1941-1954), σχετικά με τις ("εσφαλμένες") δικαστικές αποφάσεις και τα κατ' αυτών ένδικα μέσα. Αναφερόμενος στο ότι και οι αμετάκλητες αποφάσεις θα μπορούσαν να είναι εσφαλμένες, ο Jackson είχε γράψει (U.S. Supreme Court BROWN v. ALLEN, 344 U.S. 443 (1953): 
 "Whenever decisions of one court are reviewed by another, a percentage of them are reversed. That reflects a difference in outlook normally found between personnel comprising different courts. However, reversal by a higher court is not proof that justice is thereby better done. There is no doubt that if there were a super-Supreme Court, a substantial proportion of our reversals of state courts would also be reversed. We are not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final".

Ο δικαστής Jackson, που ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας στις Δίκες της Νυρεμβέργης, δεν είχε αποφοιτήσει από Νομική Σχολή, αλλά προερχόταν από την τάξη των County-Seat Lawyers, δηλαδή, με ελληνικό όρο, των δικολάβων. Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενό του για τους δικολάβους.

Η φωτογραφία είναι από την ορκωμοσία του Jackson ως Δικαστού του US Supreme Court

Παράδοση ΑΔΔ ΙΙΙ, 15.10.2014

| 0 TrackBacks
Η επόμενη παράδοσή μου στο μάθημα ΑΔΔ ΙΙΙ, θα γίνει την ερχόμενη 
Τετάρτη, 15.10.2014 
ώρες 1.00 - 4.00 μ.μ.
Website counter
Users Online