Recently in Μεταπτυχιακά Category

PostDoc.jpg

Η Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής:

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» 

 για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Ο ναπολεόντειος "Αστικός Κώδικας των Γάλλων"

| 0 TrackBacks
Stendhal.jpgΜετά την κυκλοφορία του μυθιστορήματος του Stendhal, Το Μοναστήρι της Πάρμας (1840), ο Honore de Balzac δημοσίευσε στην επιθεώρηση Revue Parisienne (25.09.1840) ένα εκτενές σχετικό άρθρο. Ο Stendhal απάντησε στον Balzac στις 30.10.1840 με επιστολή, στην οποία αναφέρεται (και μάλιστα δύο φορές) στον ναπολεόντειο αστικό κώδικα (1804) και στο πώς επηρεάστηκε από αυτόν κατά την συγγραφή. Παροιμιώδης έμεινε η εκεί περιεχόμενη αναφορά: 

"Συνθέτοντας Το Μοναστήρι, για να πάρω τον σωστό τόνο, διάβαζα κάθε πρωί δύο - τρεις σελίδες του Αστικού Κώδικα, ώστε να είμαι πάντα φυσικός

("En composant La Chartreuse pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil, afin d' etre toujours naturel").
Ολόκληρη την επιστολή μπορείτε να βρείτε κάντοντας κλικ εδώ.

Και μερικά παραδείγματα:  
-Το άρθρο 1382 του code civil, που αντιστοιχεί στο άρθρο 914 του ελλ. ΑΚ έχει ως εξής: "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive a le reparer". 
-Το άρθρο 2279 (1η παρ.) του code civil, που αντιστοιχεί στην 1η παρ. του άρθρου 1110 του ελλ. ΑΚ έχει ως εξής: "Εn fait de meubles, la possession vaut titre". Η εμβληματική και επιγραμματική αυτή φράση ενέπνευσε το λεκτικό της ΑΚ 1110 (βλ. Μπαλή, Γενικαί Αρχαί, έκδ. 8, Αθήναι 1961, σ. 22· ο Μπαλής παραθέτει το κείμενο του code civil ελαφρώς διαφορετικά, παραλείποντας το "la" -όπως κάνουν όμως και πολλοί Γάλλοι- και θέτοντας "cas" αντί "fait"). 


dimakopoulou.jpg
Όσο για τις προσπάθειες εισαγωγής Αστικού Κώδικα στην Ελλάδα κατά τον 19. αιώνα βλ. την διδακτορική διατριβή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης της 

Χαρίκλειας Δημακοπούλου 
με τίτλο

"Η πορεία προς σύνταξιν Ελληνικού Αστικού Κώδικος"

Ακαδημία Αθηνών 
Αθήνα 2008 
(Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Πιτσάκης)

Πρόγραμμα Εισηγήσεων Μεταπτυχιακού 2014-2015

| 0 TrackBacks
220px-Doktorhut.svg.pngΚάνοντας κλικ εδώ , μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα εισηγήσεων του β' έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κατευθύνσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

llm.jpeg
Η επόμενη συνάντηση του Β' Έτους του Μεταπτυχιακού του Ιδιωτικού Τομέα (Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο) θα γίνει την 

Τετάρτη, 05.02.2014, ώρες 
10.00-12.00

στην Αίθουσα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Θα παρουσιαστούν οι επόμενες Εισηγήσεις κατά το πρόγραμμα: 

--Δικονομικά διαπλαστικά ένδικα βοηθήματα, Εισηγήτρια: Χ. Μαυρίδη

--Υπαναχώρηση και καταγγελία συμβάσεως, Εισηγήτρια: Π. Βαζούρα


Την επικαιροποιημένη κατάσταση ημερομηνιών, θεμάτων και εισηγητών θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ. 

llm.jpeg
Η επόμενη συνάντηση του Β' Έτους του Μεταπτυχιακού του Ιδιωτικού Τομέα (Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο) θα γίνει την 

Τετάρτη, 22.01.2014, ώρες 
10.00-12.00

στην Αίθουσα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Θα παρουσιαστούν οι επόμενες Εισηγήσεις κατά το πρόγραμμα: 

--Διαπλαστική ενέργεια και αντανακλαστικές συνέπειες της απόφασης (Εισηγήτρια: Χαριζάνη Διονυσία)

--Το μεταβιβαστό των διαπλαστικών δικαιωμάτων (Εισηγήτρια: Λεοντή Ιωάννα)


llm.jpeg
Η επόμενη συνάντηση του Β' Έτους του Μεταπτυχιακού του Ιδιωτικού Τομέα (Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο) θα γίνει την 

Τετάρτη, 8.01.2014, ώρες 10.00-12.00

στην Αίθουσα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Θα παρουσιαστούν οι επόμενες Εισηγήσεις κατά το πρόγραμμα:

1. Η διαπλαστική ενέργεια των διαπλαστικών αποφάσεων. Σχέση της προς το δεδικασμένο και την εκτελεστότητα [Εισηγήτρια: Μωϋσίδου Παρθένα]

2. Λόγοι δημιουργίας (γενέσεως) και καταργήσεως διαπλαστικών δικαιωμάτων και αξιώσεων

[Εισηγητής: Τσιάμπας Αχιλλέας]llm.jpeg
Η επόμενη συνάντηση του Β' Έτους του Μεταπτυχιακού του Ιδιωτικού Τομέα (Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο) θα γίνει την 

Τετάρτη, 18.12.2013, ώρες 10.00-12.00

στην Αίθουσα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Τα θέματα και τους εισηγητές μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ

Τον κατάλογο των συμμετεχόντων μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας κλικ  εδώ


Στην συνεδρίαση της 21.05.2013 του Β' έτους του μεταπτυχιακού Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου θα έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενήσουμε την Αν. Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

κ. Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη

που θα εισηγηθεί το θέμα: 

Η δημιουργούμενη οφειλή εις ολόκληρον στην πρόστηση (άρθρ. 922 ΑΚ) και το δικαίωμα  αναγωγής. Η σχέση των γενικών περί αναγωγής κανόνων (ιδίως άρθρ. 487 § 1 ΑΚ) με  τη ρύθμιση του άρθρου 927 ΑΚ
Postgraduate.jpgΗ πρώτη συνεδρίαση του Β' έτους του Μεταπτυχιακού Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου θα γίνει την Τρίτη, 20.11.2012 και ώρες 7.30-9.30 μ.μ. (Αίθουσα Μεταπτυχιακού).  
Το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα έχει γενικό θέμα: "Ζητήματα Αστικού και Δικονομικού Δικαίου στον Αλληλόχρεο Λογαριασμό".
Το Πρόγραμμα των εισηγήσεων μπορείτε να κατεβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-13.doc

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ 2011 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ.docx  κατεβάζετε το ενημερωμένο  πρόγραμμα για τις επόμενες συνεδριάσεις του Μεταπτυχιακου

Πρόγραμμα Εισηγήσεων Β' έτους Μεταπτυχιακού

| 0 TrackBacks
220px-Doktorhut.svg.pngΚάνοντας κλικ  εδώ  μπορείτε να κατεβάσετε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των εισηγήσεων με τους εισηγητές

Ε.Ε.Δ.: Συνεδρίαση Τρίτης, 22.11.2011

| 0 TrackBacks
Την Τρίτη, 22.11.2011, στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεων της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων (Αίθουσα εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 60), θα μιλήσει η Καθηγήτρια του Αρ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Καλλιόπη Μακρίδου, με θέμα: "Η δικαστική καθοδήγηση των διαδίκων κατ'άρθρο 236 ΚΠολΔ". 

220px-Doktorhut.svg.pngΚάνοντας κλικ εδώ  μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα του Β' Έτους Μεταπτυχιακού (για το άνοιγμα του κειμένου ισχύει ο κωδικός που έχει ήδη αποσταλεί). 

220px-Doktorhut.svg.pngΚάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή excel την λίστα με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο Β' έτος του Μεταπτυχιακού. Το αρχείο ανοίγει μόνον με τον κωδικό που σας έχει αποσταλεί με γραπτό μήνυμα.

Εναρκτήρια Συνεδρίαση Β' έτους Μεταπτυχιακού

| 0 TrackBacks
220px-Doktorhut.svg.pngΗ εναρκτήρια συνεδρίαση του Β' έτους του Μεταπτυχιακού (Αστικό Δίκαιο και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο) θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 30.11.2010 και ώρα 7.30 μ.μ

Εκτέλεση κατά τρίτου κυρίου ενυποθήκου ακινήτου

Σχετικά με το θέμα που μας απασχόλησε στην συνεδρίαση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος της 20.03.2009, παραθέτω κατωτέρω την απόφαση 983/1992 του Εφ. Θεσσαλονίκης (από την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ = Αρμ 1992, 940 επ.)
Website counter
Users Online