Recently in Νομοθεσία Category

Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε τον ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων. 


Δια του άρθρου 42 Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/22.12.2017) εισάγεται στονΚΠολΔ άρθρο 738Α με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στον Κανονισμό 655/2014 περί Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού.

Το κείμενο του άρθρου: 


Άρθρο 42 Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Εισάγεται «Κεφάλαιο Θ΄» στο Βιβλίο Πέμπτο (Ασφαλιστικά Μέτρα) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αποτελούμενο από ένα άρθρο με αριθμό 738Α, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 738Α

1. Αρμόδιος να εκδώσει Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό 655/2014 είναι για απαίτηση της αρμοδιότητας ειρηνοδικείου ο ειρηνοδίκης και για κάθε άλλη απαίτηση ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου.

2. Ο δικαστής απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει την αίτηση: α) αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού για την έκδοση της διαταγής, β) αν ο αιτών δεν υποβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού ή δεν συμπληρώνει ή διορθώνει την αίτηση εντός της προθεσμίας που όρισε ο δικαστής. Η απορριπτική απόφαση περιέχει συνοπτική αιτιολογία και γνωστοποιείται επιμελεία του δικαστηρίου στον αιτούντα. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό μήνυμα στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, με ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής. Κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται έφεση εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίησή της. Η έφεση εκδικάζεται από το αρμόδιο κατά τις γενικές διατάξεις δικαστήριο κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του Κανονισμού.

3. Ο οφειλέτης έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 33 έως 38 του Κανονισμού. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού, για την εκτέλεση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού εφαρμόζονται οι διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτου και το πιστωτικό ίδρυμα, εκείνος που επέβαλε την κατάσχεση και ο οφειλέτης έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

4. Αν η διαταγή δέσμευσης έχει εκδοθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της διαταγής στον τρίτο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση, εκτός αν εκείνος που επέβαλε την κατάσχεση μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής για την ίδια απαίτηση.

5. Όποιος έχει επιδώσει Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού γίνεται, από την τελεσιδικία της απόφασης που δέχεται την αγωγή για την κύρια υπόθεση ή από την τελεσιδικία της διαταγής πληρωμής που επιδικάζει την ίδια απαίτηση, δικαιούχος ολόκληρης της απαίτησης ή μέρους της, ανάλογα με το περιεχόμενο της απόφασης ή της διαταγής πληρωμής.

6. Η ευθύνη του δανειστή που έχει επιτύχει την έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού για τη ζημία που προξενήθηκε στον οφειλέτη διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού. Το άρθρο 703 εφαρμόζεται ανάλογα.» 

Site για το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο

| 0 TrackBacks
EuFlagge.pngΚατωτέρω θα βρείτε το link για την πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα για το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο που επιμελείται ο Καθ. Albert Henke του Πανεπιστημίου Μιλάνου:

Curia1.jpg

Βασική νομοθεσία ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου

-Κάνοντας κλικ πάνω στον κάθε κανονισμό, μπορείτε να τον κατεβάσετε-

 

Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις (γενικά)

1.       Κανονισμός 1215/2012

2.       Προϊσχύσας Κανονισμός 44/2001

 Οικογενειακό δίκαιο

1.       Κανονισμός 2201/2003: Γαμικές διαφορές, σχέσεις γονέων τέκνων

2.       Πρόταση αναδιατύπωσης Κανονισμού 2201/2003

3.       Κανονισμός 4/2009: Διατροφές

4.       Κανονισμός 1259/2010: Εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο 

Κληρονομικό δίκαιο

αν   Κανονισμός 650/2012: Κληρονομική διαδοχή και κληρονομητήριο 

Ρυθμίσεις πλαισίου

1.       Κανονισμός 1206/2001 για την διεξαγωγή αποδείξεων

2.       Κανονισμός 1393/2007: Επιδόσεις 

        Κανονισμός 606/2013 για τα μέτρα προστασίας

                                                      Ειδικές διαδικασίες - Εκτέλεση

1.      

new.jpg

 Ο νέος κανονισμός 2015/2421 για Μικροδιαφορές και Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

        


        Ο (προηγούμενος) κανονισμός 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

            Ο (προηγούμενος) κανονισμός 861/2007 για τις μικροδιαφορές 

            Κανονισμός 805/2004 για τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστό τίτλο 

4.       Κανονισμός 655/2014 για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού 

Πτωχευτικό Δίκαιο

1.       Κανονισμός 848/2015 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας 

2.       Προϊσχύσας Κανονισμός 1346/2000

Κάνοντας κλικ εδώ, θα βρείτε τον Κανονισμό 848/2015 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας

Η πρόταση αναδιατύπωσης του Καν 2201/2003

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να κατεβάσετε την πρόταση αναδιατύπωσης του Κανονισμού 2201/2003 για την διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών.

Την ισχύουσα μορφή του Κανονισμού 2201/2003 θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Στο τέυχος L 189 (σελίδες 59 επ.) της 27ης-6-2014 της Επίσημης Εφημερίδα της ΕΕ (για το κείμενο του κανονισμού κάντε κλικ εδώ) δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Εντωμεταξύ...

| 0 TrackBacks
Στην Βιέννη διεξήχθη στις 18 και 19.10.2013 το πρώτο ερευνητικό εργαστήρι (Exploratory Worskshop) με θέμα: "Από τις διεθνείς αρχές στους ευρωπαϊκούς κανόνες πολιτικής δικονομίας".
Το τι συζητήθηκε μπορείτε να βρείτε εδώ
Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε την Πράσινη Βίβλο για την Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών. 
Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε την σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης

| 0 TrackBacks
stockholm.jpegΚάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το "Πρόγραμμα της Στοκχόλμης" που καθορίζει το πλαίσιο που κινείται η ΕΕ για την περίοδο 2010-2014 στους τομείς Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. 
Από την άποψη του δικονομικού ευρωπαϊκού δικαίου ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης εκτελεστότητας δικαστικής απόφασης, με τον Νέο Κανονισμό 1215/2012, που θα ισχύσει από 10.1.2015.
Με κλικ στον σύνδεσμο αυτό θα κατεβάσετε τον νέο κανονισμό 1215/2012, ο οποίος (άρθρο 80) καταργεί τον Κανονισμό 44/2001  (με την επιφύλαξη του άρθρου 66).

Μερικές πρώτες επισημάνσεις: 
Από 10.1.2015
  • Addio exequatur (άρθρο 39)
  • Με την εκτελεστή αλλοδαπή απόφαση μπορούν να ληφθούν και ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 40)
  • Εισάγεται νέα διαδικασία "Άρνησης αναγνώρισης και εκτέλεσης" (άρθρα 45 επ.)
  • Ρυθμίζεται το ζήτημα της εκκρεμοδικίας ειδικά στην περίπτωση που διάδικος, αψηφώντας συμφωνία παρέκτασης, προσφύγει σε άλλο δικαστήριο από το στην συμφωνία ορισθέν 
Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο 
θα βρείτε τον νέο 

σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου
Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό, κάνετε κλικ εδώ: 
Κάνοντας κλικ
εδώ
 μπορείτε να βρείτε σε μορφή PDF τον Κανονισμό 1206/2001 για την Συνεργασία των κρατών μελών κατά την διεξαγωγή αποδείξεων
Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε σε μορφή PDF την έκθεση της επιτροπής των Καθηγητών Hess, Pfeiffer και Schlosser σχετικά με την εφαρμογή του Καν 44/2001, γνωστή ως "Έκθεση της Χαϊδελβέργης"
Κάνοντας κλικ εδώ θα κατεβάσετε τον Κανονισμό 1346/2000 
Κάνοντας κλικ εδώ θα κατεβάσετε τον Κανονισμό 1896/2006 για την θέσπιση Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής
Κάνοντας κλικ εδώ θα κατεβάσετε τον Κανονισμό 805/2004 για την θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

Κανονισμός 861/2007 για τις μικροδιαφορές

| 0 TrackBacks
Κάνοντας κλικ εδώ θα κατεβάσετε τον Κανονισμό 861/2007 για την θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών
Κάνοντας κλικ εδώ θα κατεβάσετε -σε μορφή PDF- τον Κανονισμό 4/2009 για την διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής.
Website counter
Users Online