Ανακοίνωση για το μάθημα ΑΔΔ ΙΙΙ - Ατομική εκτέλεση

| 0 TrackBacks

1. Φροντιστηριακές παραδόσεις πριν τις εξετάσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ζ' Εξαμήνου καθώς και σε όσους πρόκειται να επανεξεταστούν κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο, ότι θα λάβουν χώρα φροντιστηριακές παραδόσεις με επίλυση πρακτικών

Την Κυριακή  11 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 19:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο 2

Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 σε τόπο και ώρα που θα ανακοινωθεί στις 11 Ιανουαρίου

 

2. Σημειώσεις

Σημειώσεις του μαθήματος αναρτήθηκαν στο Ε-class, στη σελίδα http://www.duth-civpro.net/blog/xatzi/blog/ καθώς και στην ομάδα DUTH - CIVIL PROCEDURE WINTER 2013 CLASS στο facebook.

Οι μεν σημειώσεις επί των μη χρηματικών απαιτήσεων επαρκούν για την διαδικασία εξέτασης, ενώ οι σημειώσεις για τις χρηματικές απαιτήσεις είναι συνοπτικές και αποσπασματικές προς τον σκοπό επανάληψης μετά από τη μελέτη της ύλης.

 

3. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει την αναγκαστική εκτέλεση για τις μη χρηματικές απαιτήσεις (941-950 ΚΠολΔ), ενώ από την αναγκαστική εκτέλεση επί χρηματικών απαιτήσεων (άρθ. 951 επ. ΚΠολΔ) τις εξής ενότητες: την αναγκαστική κατάσχεση κινητών και ακινήτων, την συμμετοχή των απλών δανειστών στην εκτελεστική διαδικασία (αναγγελία, συνέχιση πλειστηριασμού και υποκατάσταση επισπεύδοντος από άλλον δανειστή), την διανομή του πλειστηριάσματος, την κατάσχεση εις χείρας τρίτου και την προσωπική κράτηση. Αν και δεν θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον πλειστηριασμό κατά την εξέταση, καλό θα είναι για την ευρύτερη εποπτεία της διαδικασίας να διέλθετε την ματαίωση και την διεξαγωγή του πλειστηριασμού καθώς και την κατακύρωση και τις συνέπειές της.  

Ο διδάσκων

Βασίλειος Α. Χατζηιωάννου

Λέκτορας Νομικής Σχολής

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.duth-civpro.net/blog/mt-tb.cgi/284

Recent Entries

Δίκαιο απόδειξης: Συνοπτικές σημειώσεις
Σε συνέχεια των σχετικών παραδόσεων του δικαίου απόδειξης και προς υποβοήθηση της σχετικής μελέτης σας ενόψει των εξετάσεων, στον πιο…
Σημειώσεις και υλικό Αστικού Δικονομικού Δικαίου Ι
Προς υποβοήθηση της μελέτης σας ενόψει των εξετάσεων, επισυνάπτω (α) σημειώσεις για την δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων (β) συνοπτικές σημειώσεις…
Ανακοίνωση για το μάθημα ΑΔΔ ΙΙΙ - Ατομική εκτέλεση
1. Φροντιστηριακές παραδόσεις πριν τις εξετάσεις Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ζ' Εξαμήνου καθώς και σε όσους πρόκειται να επανεξεταστούν κατά…